De Schaaskooi
Banner
| Home | Over ons | Contact | Bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieringen

Zondag 26 mei, 6e zondag van Pasen

Christus bereidt zijn leerlingen voor op zijn hemelvaart. Hij laat hen niet met lege handen achter. Hij geeft hun vrede als afscheidsgeschenk en de belofte van de heilige Geest, die hen in de liefdevolle eenheid met God en met elkaar zal bewaren. Dat vraagt onze persoonlijke toewijding

10.00 uur - Communieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorganger: Diaken Jack Noë

Donderdag 30 mei, Hemelvaart

"Opgenomen in het Heiligdom”
Wanneer we Boven Iemand hebben die eerst Beneden is geweest dan mogen wij veilig zijn. Hier beneden moet dat werk van God gebeuren. Echter niet zonder perspectief. Gelovig weten dat er een andere realiteit is, geeft kracht aan ons ondermaanse gedoe. Onze wereld is niet gesloten maar open!

Lezingen van de Hemelvaart:
Handelingen 1, 1-11
Ps 47
Hebreeën 9, 24-28; 10, 19-23
Lucas 24, 46-53

Geen viering in De Schaapskooi

Zondag 2 juni, 7e zondag van Pasen
“Wereldcommunicatiedag”

"Het oude is voorbij”
“Wezenzondag”wordt deze zondag genoemd. De Heer Jezus heeft ons verlaten, Hemelvaart, de heilige Geest is ons nog niet gegeven, Pinksteren. In dit spanningsveld staan we, vieren we. In ons gebed bidden we om de heilige Geest en we kunnen dat omdat de heilige Geest in ons hiertoe aanzet. Paradox van het geloof. In deze paradox mogen we het uithouden als in een soort retraite, als in een noveen waarin de overvloed van Gods gave, Gods heilige Geest ons zal worden geschonken.

Lezingen van de zondag:
Handelingen 7, 55-60
Ps 97
Apocalyps 22, 12-14.16-17.20
Johannes 17, 20-26

10.00 uur - Eucharistieviering
Voorganger: Kapelaan Mariusz Momot


Zondag 9 juni, Pinksteren

"Geest, vuur ons aan!”
Wie gezonden wordt is een getuige. Het ware getuigenis is een vrucht van de heilige Geest, deze heilige Geest is “als tongen”: zowel in de betekenis van ‘tongen van vuur”als ook “tong van talen”. De gave van het bezield, begeesterd getuigenis dat niet alleen komt vanuit een geraakt hart maar dat ook bij de ander warmte en begeestering wil en kan wekken. Wanneer mensen op deze wijze naar elkaar staan dan vormen zij een hecht verband: de kerkgemeenschap in de Heer.

Lezingen van de zondag:
Handelingen 2, 1-11
Ps 104
Romeinen 8, 8-17
Johannes 14, 15-16. 23b-26

10.00 uur - Communieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorganger: Diaken Marcel Kaaijk

Zondag 16 juni, Feest van de Heilige Drie-eenheid

"In eeuwigheid gevormd”
Drie-eenheid: Vader-Zoon-heilige Geest. Geen “hersenkraker”, zo is dit mysterie niet bedoeld. Wel bron voor een voorzichtig en teder omgaan met Gods openbaring waarin Schepper, de geopenbaarde Zoon van God Jezus Christus en de Geest die beiden vereend en ook van beide uitgaat ons, Gods volk, bezield en richt naar een goede toekomst, de toekomst van Gods nieuwe wereld, zijn rijk. God is nooit statisch, is altijd in beweging. En wij aardse mensen ontdekken dit door zelf in beweging te blijven. Door te leven in Zijn naam. Drievuldigheidzondag is de zondag na Pinksteren: het feest van het mysterie van de heilige Drie-eenheid. Gevierd wordt de verbondenheid, de verscheidenheid en eenheid van God als Schepper, Verlosser en Helper.

Lezingen van de zondag:
Spreuken 8, 22-31
Ps 8
Romeinen 5, 1-5
Johannes 16,12-15

10.00 uur - Oecumenischeviering in “Het Kruispunt” –
Calkoenstraat 12-A

Voorganger: Ide van der Wijk
Liturgie: Werkgroep voorbereiding Oecumenischediensten

 

Zondag 23 juni, Feest van het Heilig Sacrament

"Gebroken om te delen”
Het Woord van God wordt gebroken door Jezus en tevens breekt hij het Brood en deelt het. En deze twee handelingen zijn één. De Kerkvaders, zoals Ambrosius en daarna Augustinus, hameren op dit mysterie. Het gaat niet om een magische handeling, het gaat om een weg van geloof waarop we het Woord delen zoals we het Brood delen. Wie zowel het Woord als het Brood deelt, vermenigvuldigt beiden. Beiden zijn vruchtbaar. En de kerkgemeenschap is het kader waarin dit gebeurt, tot genezing van de wereld.

Lezingen van de zondag:
Genesis 14, 18-20
Ps 110
1 Korintiërs 11, 23-26
Lukas 9, 11b-17

10.00 uur - Eucharistieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorganger: Pater Luis Weel

Zondag 30 juni, 13e zondag door het jaar

"Aanvaarden”
Wij blijven, als gelovige mensen, pelgrims, pelgrims in het gevolg van Jezus. Hij gaat ons voor. Aanvaarden we dit? Ook al ben je gewoon gekoppeld aan een concrete plaats, de geestelijke instelling van een gelovige is: vertrekken, niet blijven stilstaan bij het bekende maar gaan op ontdekkingstocht. Tot die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. In het christelijke geloof gaat het altijd om een ‘vrijheid tot..”, minder om een ‘vrijheid van..”. onderweg worden de ontdekkingen gedaan, en de ontmoeting met de Heer die Tochtgenoot blijkt te zijn.

Lezingen van de zondag:
1 Koningen 19, 16b.19-21
Ps 16
Galaten 5, 1.13-18
Lukas 9, 51-62

10.00 uur - Communieviering
Voorgangers: Wim de Koning en Ide van der Wijk


Bronnen teksten vieringen:
Missaal van de Benedictijnen van de St Andriesabdij en de Norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo.

Pastoor Hoedemaker

Pastoor:
Marcelo Salão Rocha
Rechtestraat 162
1483 BH De Rijp
Tel. 0299-671456 mobiel 06-55727413  e-mailmarcelaonl@gmail.com

Jack Noe

Diaken:
Jack NM Noë
Gerard den Brabanderhof 113 1628 WE Hoorn
Telefoon: 06-51709000