De Schaaskooi
Banner
| Home | Over ons | Contact | Bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieringen

Zondag 18 augustus, 20e zondag door het jaar

"Vuur op aarde”
Godsdienst levert geen zoetsappige vrede op. Dat is wellicht wat hard gezegd. Godsdienst heeft te maken met mensen, met mensen die vallen en opstaan. Mensen die ook verkeerde dingen kunnen doen en een halt moeten horen. “ Vuur ben Ik op aarde, komen brengen.” In de confrontatie met schrijnende omstandigheden, daar waar de rafelranden van de maatschappij zichtbaar worden en ons raken, daar wordt soms een harde stellingname gevraagd. Het vraagt om mensen uit één stuk. Mensen bezield door het vuur van Gods liefde.

Lezingen voor de zondag:
Jeremia 38, 4-6.8-10
Ps 40
Hebreeën 12, 1-4
Lucas 12, 49-53

10.00 uur - Communieviering m.m.v “Het Goede Herderkoor”
Voorgangers: Wim de Koning en Ide van der Wijk

Zondag 25 augustus , 21e zondag door het jaar

"Ik ken uw werken”
Geloven vraagt om keuzes, keuzes die helder worden aan de activiteiten die men doet. Hoe een mens in het leven staat, is van groot gewicht. Wie open is ontmoet open deuren, ontmoet ontvankelijkheid. Wie angstvallig eigen “ik’ wil behoeden, riskeert een gesloten deur. Wie je bent, bepaalt wat je oproept. En toch, er is altijd ook weer de barmhartigheid van God die iedere opening ziet en waardeert.

Lezingen van de zondag:
Jesaja 66, 18-21
Ps 117
Hebreeën 12, 5-7.11-13
Lucas 13, 22-30

10.00 uur - Communieviering
Voorgangers: Ide van der Wijk en Wim de Koning

Zondag 1 september, Gebedsdag voor de Zorg voor de Schepping

"Doe maar gewoon”
Doe dat wie je als mens bent, Echt bent. Er is in onze wereld veel schone schijn. Het is een hele weg om terug te keren tot de concrete werkelijkheid, tot wie we als schepsel bedoeld zijn. In parabels leidt Jezus ons in deze ontdekking wie we in Gods ogen mogen zijn. Dat de schepping ons is toevertrouwd, wordt ons vandaag ter meditatie gegeven. Nederig onze plaats in Gods schepping innemen, is de echte nederigheid.

Lezingen van de zondag:
Sirach 3, 17-18.20.28-29
Ps 68
Hebreeën 12, 18-19.22-24a
Lucas 14, 1.7-14

10.00 uur - Eucharistieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorganger - Pater Luis Weel


Zondag 8 september
Ziekenzondag en werelddag voor migranten en vluchtelingen

"Onderscheiden”
Wat is belangrijk in ons bestaan? Hoe onderscheid ik in de veelheid die me aangeboden wordt? Waar word ik warm van, waar word ik koud van. Ignatius van Loyola was een meester in het onderscheiden. Onze paus Franciscus is een volgeling van deze Ignatius. Ignatius liet steeds de harde ontnuchterende werkelijkheid op zich toekomen. Daar waar hij warm van werd, beschouwde hij als de door God bestemde richting. Daar waar hij koud van werd, daar ging hij aan voorbij. In dit onderscheiden wordt duidelijk wie de ware leerling van Jezus is.

Lezingen van de zondag:
Wijsheid 9, 13-18b
Ps 90
Filémon 9b-10.12-17
Lukas 14, 25-33

10.00 uur - Communieviering
Voorganger: Diaken Jack Noë

 

Zondag 15 september, 24e zondag door het jaar

"Bekering brengt vreugde”
Weer aanvaard worden, omarmd, vergeven, het gebeurt. Maar wat is er allemaal aan voorafgegaan? Periode van ontkenning, van vasthouden, maar dan: erkennen van dat je iets verloren hebt, aan onschuld, aan integriteit. Verlangen ook dat je weer geheeld door het leven mag gaan. En dan de eerste stap gezet om aan die ander te erkennen dat er iest mis is, dat je verkeerd bent geweest. Zal die ander je aanvaarden? Risico van de weg. Ook het geloof dat bij God er altijd ruimte is, ruimte van vergeven. Die toekeer schept vreugde.

Lezingen van de zondag:
Exodus 32, 7-11,13-14
Ps 51
1 Timoteus 1, 12-17
Lucas 15, 1-10

10.00 uur - Communieviering - m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorgangers: Wim de Koning en Ide van der Wijk

 

Zondag 22 september, 25e zondag door het jaar Vredeszondag

"God dienen”
Ook wij christenen gaan om met geld. Maar belangrijk is hoe we dat doen? En hoezeer laten we ons door het geld bepalen? Jezus wijst ons in het evangelie van deze zondag een verrassende weg.

Lezingen van de zondag:
Amos 8, 4-7
Ps 113
1 Timo 2, 1-8
Lucas 16, 1-13

10.00 uur - Oecumenischeviering in “De Vermaning”
Voorgangers: Ds. Herrianne Allewijn, Truus de Boer en Ide van der Wijk

Zondag 29 september, 26e zondag door het jaar

"Grijp het eeuwige leven”
Het is elke week weer een feest als we zondag vieren als dag van de Heer, dag van de verrijzenis. We mogen deelnemen aan de maaltijd van de Heer en zo vooruit proeven van het bruiloftsmaal van het Lam Gods en het eeuwige leven. Daar past ook een bepaalde manier van leven bij: streven naar gerechtigheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid.

Lezingen van de zondag:
Amos 6, 1a.4-7
Ps 146
1 Timoteus 6, 11-16
Lucas 16, 19-31

10.00 uur - Eucharistieviering m.m.v “Het Goede Herderkoor”
Voorganger: Pastoor Marcelo Salão RochaBronnen teksten vieringen:
Missaal van de Benedictijnen van de St Andriesabdij en de Norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo.

Pastoor Hoedemaker

Pastoor:
Marcelo Salão Rocha
Rechtestraat 162
1483 BH De Rijp
Tel. 0299-671456 mobiel 06-55727413  e-mailmarcelaonl@gmail.com

Jack Noe

Diaken:
Jack NM Noë
Gerard den Brabanderhof 113 1628 WE Hoorn
Telefoon: 06-51709000