De Schaaskooi
Banner
| Home | Over ons | Contact | Bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieringen

Zondag 30 juni, 13e zondag door het jaar

"Aanvaarden”
Wij blijven, als gelovige mensen, pelgrims, pelgrims in het gevolg van Jezus. Hij gaat ons voor. Aanvaarden we dit? Ook al ben je gewoon gekoppeld aan een concrete plaats, de geestelijke instelling van een gelovige is: vertrekken, niet blijven stilstaan bij het bekende maar gaan op ontdekkingstocht. Tot die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. In het christelijke geloof gaat het altijd om een ‘vrijheid tot..”, minder om een ‘vrijheid van..”. onderweg worden de ontdekkingen gedaan, en de ontmoeting met de Heer die Tochtgenoot blijkt te zijn.

Lezingen van de zondag:
1 Koningen 19, 16b.19-21
Ps 16
Galaten 5, 1.13-18
Lukas 9, 51-62

10.00 uur - Communieviering
Voorgangers: Wim de Koning en Ide van der Wijk

 

Zondag 7 juli, 14e zondag door het jaar

"Vrede aan dit huis”
Gezonden om de Blijde Boodschap uit te dragen, door ieders houding, door het Verhaal dat gedeeld wordt. Beiden zijn nodig. Het is meer door het voorbeeld dat de ”doorsnee gelovige”getuigt. Hoewel, wie wordt niet af en toe uitgedaagd om te vertellen waarin hij/zij gelooft? Wat een geluk wanneer je dan met z’n tweeën bent, zoals de leerlingen van de Heer die twee aan twee werden uitgezonden om vrede te verkondigen, om vrede te bewerken.

Lezingen van de zondag:
Jesaja 66, 10-14c
Ps 66
Galaten 6, 14-18
Lukas 10, 1-12.17-20

10.00 uur - Communieviering
Voorganger: Diaken Jack Noë

Zondag 14 juli, 15e zondag door het jaar

"Het Woord volbrengen”
Wat is nodig om het eeuwige leven te verwerven? Wat is er nodig om echt gelukkig te worden? De vraag wordt op deze zondag gesteld en kan ons in verwarring brengen. We gaan dan uit van onze eigen innerlijke reflectie. Jezus verwijst ons echter naar “de ander”. Confronterend. Want dan ben je je leven niet zeker. Dan kun je steeds voor verrassingen komen te staan. Maar je kunt dan wel ineens begrijpen waar het God omgaat, Hij die de uiteindelijke”Ander”is.

Lezingen van de zondag:
Deuteronomium 30, 10-14
Ps 69
Kolossenzen 1,15-20
Lucas 10, 25-37

10.00 uur - Eucharistieviering
Voorganger: Kapelaan Mariusz Momot

Zondag 21 juli, 16e zondag door het jaar

"De Heer ontvangen”
Het evangelie volgens Lucas is een reisverhaal. Jezus is altijd onderweg met als eindbestemming Jeruzalem ( volgens Lucas). Onderweg vertelt Hij gelijkenissen. Soms is er een halteplaats zoals vandaag bij de twee zusters die Jezus ontvangen: Marta en Maria. Twee vrouwen die tot de verbeelding spreken, zo zien we in de lange geschiedenis van de spiritualiteit. De “bezige bij”en “zij die aan de voeten van de Meester zit”. Beide houdingen worden opgeroepen door Jezus die van hun gastvrijheid gebruik maakt. Het is niet “of dit”, “of dat”. Het is beiden.

Lezingen van de zondag:
Genesis 18, 1-10a
Ps 15
Kolossenzen 1, 24-28
Lucas 10, 38-42

10.00 uur - Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Marcelo Salão Rocha

Zondag 28 juli, 17e zondag door het jaar

"Vragen”
Wat is bidden? Is bidden vragen wanneer je in de verdrukking zit of wanneer er iets ergs gebeurt? Moet bidden altijd iets opleveren? Is bidden nuttig? Is bidden ook danken om wat je gekregen hebt? Bidden is op de allereerste plaats een moment van ontmoeting met God, de Eeuwige, de Ene, met Jezus, zijn Zoon, met de heilige Geest. Ook wie in de ontmoeting gaat staan, zal woorden nodig hebben, of niet. Ook de stilte kan een gebed zijn. We leren van onze voorouders, de aartsvaders, Jezus, en dan? Dan leren we ook van het bidden zelf. Ga er maar instaan!

Lezingen van de zondag:
Genesis 18, 20-32
Ps 138
Kolossenzen 2, 12-14
Lukas 11, 1-13

10.00 uur - Communieviering
Voorganger: Diaken Jack Noë

Zondag 4 augustus, 18e zondag door het jaar

"Werken voor God”
Werken om rijk te worden? Het kan. Veel mensen doen het of verlangen het te doen. Wat is rijkdom? Ook daar kun je lang over nadenken. Ijdelheid, zegt Prediker. Heldere taal, en nog waar ook. Maar moeilijk te volgen wanneer je van alle kanten wordt uitgedaagd via reclame om je koopgedrag te activeren. Gelovige mensen willen graag “verschil maken”. Levert het wat op als je voor God werkt? Wellicht niet in materiële rijkdom, wel in de rust van het hart en de openheid naar anderen. En dat brengt uiteindelijk geluk.

Lezingen van de zondag:
Prediker 1,2; 2, 21-23
Ps 90
Kolossenzen 3, 1-5.9-11
Lucas 12, 13-21

10.00 uur - Communieviering
Voorgangers: Ide van der Wijk en Wim de Koning

Zondag 11 augustus, 19e zondag door het jaar

"Paraat”
Wachten duurt altijd lang. Wachten heeft ook een functie: tijdens het wachten verdiept zich het beeld, het verlangen naar waar je opwacht. Wachten kan dus heel positief uitwerken. Maar dan moet je wel wakker blijven, paraat! Hoe blijf je wakker? Mensen vertellen elkaar verhalen die aansluiten bij wat ze verwachten, mensen bidden al wakend, mensen branden kaarsen en leggen bloemen bij een nachtwake. Als we dat al doen bij gebeurtenissen vandaag die ons overvallen en waar we vaak geen antwoord op hebben, hoeveel te meer kunnen we het doen om toch die Kracht van Boven, onze goede God te verwachten.

Lezingen van de zondag:
Wijsheid 18, 6-9
Ps 33
Hebreeën 11, 1-2.8-19
Lucas 12, 32-48

10.00 uur - Communieviering
Voorganger: Diaken Jack Noë

Zondag 18 augustus, 20e zondag door het jaar

"Vuur op aarde”
Godsdienst levert geen zoetsappige vrede op. Dat is wellicht wat hard gezegd. Godsdienst heeft te maken met mensen, met mensen die vallen en opstaan. Mensen die ook verkeerde dingen kunnen doen en een halt moeten horen. “ Vuur ben Ik op aarde, komen brengen.” In de confrontatie met schrijnende omstandigheden, daar waar de rafelranden van de maatschappij zichtbaar worden en ons raken, daar wordt soms een harde stellingname gevraagd. Het vraagt om mensen uit één stuk. Mensen bezield door het vuur van Gods liefde.

Lezingen voor de zondag:
Jeremia 38, 4-6.8-10
Ps 40
Hebreeën 12, 1-4
Lucas 12, 49-53

10.00 uur - Communieviering m.m.v “Het Goede Herderkoor”
Voorgangers: Wim de Koning en Ide van der Wijk


Bronnen teksten vieringen:
Missaal van de Benedictijnen van de St Andriesabdij en de Norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo.

Pastoor Hoedemaker

Pastoor:
Marcelo Salão Rocha
Rechtestraat 162
1483 BH De Rijp
Tel. 0299-671456 mobiel 06-55727413  e-mailmarcelaonl@gmail.com

Jack Noe

Diaken:
Jack NM Noë
Gerard den Brabanderhof 113 1628 WE Hoorn
Telefoon: 06-51709000