De Schaaskooi
Banner
| Home | Over ons | Contact | Bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieringen

Zondag 3 maart, 8e zondag door het jaar

Waar het hart vol van is
Elke zondag is het `klein Pasen`, dag van de verrijzenis, dag van vrijheid en vreugde. We vieren als gemeenschap de eucharistie als ontmoeting met de levende Heer die ons bemoedigt en troost en ware vreugde schenkt. We mogen ook elkaar bemoedigen en troosten en verblijden door onze aanwezigheid en oprechte aandacht voor elkaar. Laten we niet terughoudend zijn in de gaven die God ons als zijn kinderen schenkt. Want waar het hart vol van is, loopt de mond van over.

Lezingen van de zondag:
Sirach 27, 4-7
Ps 92
1 Kor 15, 54-58
Lucas 6, 39-45

10.00 uur - Communieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorganger: Diaken Jack Noë

Woensdag 6 maart, Aswoensdag

Lezingen van Aswoensdag:
Joël 2, 12-18
Ps 51
2 Kor 5, 20 – 6, 2
Mat 6, 1-6, 16-18

19.30 uur - Communieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorgangers: Diaken Jack Noë en Ide van der Wijk

Zondag 10 maart, 1e zondag in de veertigdagentijd

Weersta het kwade
Wat we afgelopen woensdag zijn begonnen, begint nu in een ritme te komen; de eerste zondag in de veertigdagentijd. Het omvat een tijd van bezinning in woord en daad. In woorden door ons opnieuw te bezinnen: Wat zegt Jezus nu precies tegen ons? Hoe ontdek ik meer van het mysterie van ons geloof? In daden: door ons in te zetten voor de vastenactie en door te vasten, dat letterlijk “je onthouden”betekent. Onthouden in geestelijke zin: hoe weersta ik het kwade? En in materiële zin: hoe weersta ik de verleiding van eten en drinken?

Lezingen van de zondag:
Deut, 26, 4-10
Ps 91
Rom 10, 8-13
Lucas 4, 1-13

10.00 uur - Communieviering
Voorganger: Diaken Jack Noë.

Zondag 17 maart, 2e zondag in de veertigdagentijd

Luister naar Hem
“ Dit is mijn Zoon, de welbeminde, luister naar Hem”. Met deze woorden horen wij hoe God de Vader Jezus op de berg Tabor voorstelt aan zijn leerlingen. Hij presenteert Hem als zijn eigen Zoon, in glans van heerlijkheid. Ook wij mogen Jezus vandaag ontmoeten, niet op een berg, maar in deze kerk, door zijn Woord en door zijn Sacrament, anders, maar toch werkelijk in ons midden.

Lezingen van de zondag:
Genesis 15, 5-12, 17-18
Ps 27
Filippenzen 3, 17-4,1
Lucas 9, 28b – 36

10.00 uur - Communieviering
Voorganger: Marcel Kaaijk

 

Zondag 24 maart, 3e zondag in de veertigdagentijd

Hier ben ik
Hij die zich kenbaar maakt als “Ik-ben-die-is”, heeft ons hier bijeen geroepen. Op Aswoensdag hoorden we al Gods oproep: ” Keer terug tot Mij”, en klonk de aansporing van de apostel Paulus ons met Hem te verzoenen. Vandaag horen we deze roep ons te bekeren echoën in het Evangelie. Juist in deze veertigdagentijd worden we ertoe uitgenodigd vanuit onze verbondenheid met God door het gebed naar onszelf te kijken en naar onze relatie met de Heer en met onze naasten.

Lezing van de zondag:
Exodus 3, 1-8a, 13-15
Ps 103
1 Korinten 10, 1-6, 10-12
Lucas 13, 1-9

10.00 uur - Eucharistieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorganger: Pater Luis Weel

Zondag 31 maart, 4e zondag in de veertigdagentijd

Door de Vader gegeven
Een zoon gaat het pad op van verloedering en losbandigheid, maar komt uiteindelijk tot nieuw inzicht, geholpen door de omstandigheden. Een spannende vraag is; hoe gaan wij om met onze medemens die terugkeert van verkeerde keuzes? Blijven we mokken en met onze vinger wijzen? Of zijn wij oprecht blij voor de ander? Deze zondag Leatare, is verheugt u, vieren we dat het paasfeest, waarbij Christus onze verzoening mogelijk maakte, zeer nabij is.

Lezingen van de zondag:
Jozua 5, 9a. 10-12
Ps 34
2 Korinten 5, 17-21
Lucas 15, 1-3, 11-32

10.00 uur - Eucharistieviering
Voorganger: Kapelaan Mariusz Momot

Zondag 7 april, 5e zondag in de veertigdagentijd

Een nieuw begin gegund
God weet ons in zijn oneindige wijsheid altijd weer te verrassen. Zo heeft Hij ons een wet gegeven, om enerzijds God eer te brengen die Hem toekomt, maar die er ook is voor ons eigen welzijn. Boven die wet uit, blijkt er nog een hogere waarheid te zijn, namelijk dat God de mensen liefheeft. En door ons mensen steeds een nieuw begin te gunnen, maakt Hij ons gevoelig voor zijn goedheid en zorgt Hij dat mensen uit eigen beweging van Hem houden en van hun medemensen.

Lezingen van deze zondag:
Jesaja 43, 16-21
Ps 126
Filippenzen 3, 8-14
Johannes 8, 1-11

10.00 uur - Communieviering
Voorganger: Diaken Jack Noë

Zondag 14 april, Palmzondag

Hosanna
We worden vandaag, en heel de Goede Week, uitgenodigd samen met Jezus op te trekken. Durven wij het aan met Hem mee te gaan, van diens vreugdevolle intocht in Jeruzalem tot onder het kruis?

Lezingen van de zondag:
Lucas 19, 28-40
Jesaja 50, 4-7
Ps 22
Filippenzen 2, 6-11
Lucas 22, 14-23,56

10.00 uur - Eucharistieviering m.m.v “Het Goede Herderkoor”
Voorganger: Pater Luis Weel

Bronnen teksten vieringen:
Missaal van de Benedictijnen van de St Andriesabdij en de Norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo.

Pastoor Hoedemaker

Pastoor:
Marcelo Salão Rocha
Rechtestraat 162
1483 BH De Rijp
Tel. 0299-671456 mobiel 06-55727413  e-mailmarcelaonl@gmail.com

Jack Noe

Diaken:
Jack NM Noë
Gerard den Brabanderhof 113 1628 WE Hoorn
Telefoon: 06-51709000