De Schaaskooi
Banner
| Home | Over ons | Contact | Bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieringen

Zondag 15 december, 3e zondag van de advent

"Verlangen naar betere tijden”
Wij leven toe naar Kerstmis. Wie verwachten we? Wat zal hij teweeg brengen? Op de 3e zondag van de Advent wordt beschreven wat de Christus zal brengen als Hij eenmaal zijn zending volbrengt. Het bevrijdend werken van de Messias wordt beschreven nog voordat Hij geboren is, want dat vieren we op het komende Kerstfeest. Het is de paradox van de liturgie. Zo weten we waar we naar mogen verlangen. Het is geen blanco perspectief, maar een concrete boodschap die we nog wel helemaal zelf waar moeten maken.

Lezingen van de zondag:
Jesaja 35, 1-6a, 10
Ps 146
Jacobus 5, 7-10
Matteus 11, 2-11

10.00 uur - Communieviering m.m.v “Het Goede Herderkoor”
Voorgangers: Wim de Koning en Ide van der Wijk

 

Zondag 22 december, 4e zondag van de advent

"Reddende engel”
Op de 4e zondag van de advent richt de Traditie zich op Maria, zij die binnenkort de moeder van Gods Zoon zal worden. Het is ook een intiem gebeuren: een hoogzwangere Maria die wacht op het ogenblik waarop zij het Kind ter wereld zal brengen. Maar het zijn niet zomaar verhalen: steeds dragen deze verhalen een Bijbelse boodschap. God-met-ons is op komst: Hij komt ons bevrijden. Maar wel door mensen heen: Maria en Jozef. God komt binnen in onze mensenwereld.

Lezingen van de zondag:
Jesaja 7, 10-14
Ps 24
Romeinen 1, 1-7
Matteus 1, 18-24

10.00 uur - Communieviering
Voorganger: Diaken Jack Noë

Dinsdag 24 december, Kerstavond

Overal op aarde wordt in deze heilige Kerstnacht hetzelfde verhaal verteld: het verhaal van de geboorte van Christus. Wereldwijd komen mensen samen om te bidden en te zingen ter ere van Hem die onder ons is gekomen om ons te laten delen in zijn licht en vrede. Honderdduizenden koren oefenen wekenlang om in deze nacht oude en nieuwe kerstliederen ten gehore te brengen en ons uit te nodigen om mee te zingen. En onze aardse stemmen voegen zich niet alleen bij een wereldomvattend koor, maar ook bij het hemelse engelenkoor dat “ eer aan God en vrede op aarde”zingt. In dit uur verwelkomen we het kind Jezus met ons hoogste lied. Laat ons de vreugde om zijn geboorte in onze wereld met heel ons hart uitzingen!

Lezingen van Kerstavond:
Jesaja 9, 1-3,5-6
Ps 96
Titus 2, 11-14
Lucas 2, 1-14

20.00 uur - Communieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorganger: Diaken Jack Noë

Woensdag 25 december, Kerstmis

Geen viering in “De Schaapskooi” op 1e en 2e Kerstdag

Zondag 29 december , Feest van de heilige Familie

De volkswijsheid leert goede dingen over ons thuis en ons leven daar, zoals “oost west, thuis best”, maar ook “ieder huisje heeft zijn kruisje”. Dergelijke spreuken geven aan dat de leuke en moeilijke situaties die ontstaan in onze manier van samenleven heel herkenbaar zijn. Ook in het gezin van Jozef en Maria, waar Jezus opgroeit, gaat het niet allemaal van zelf. Vandaag horen we hoe Jezus zijn ouders kwijtraakt in de menigte. Zijn ouders zijn op weg naar huis als ze ineens merken dat ze Hem missen. Ze vinden Hem terug in een ander huis, dat van zijn Vader. Onbegrip en angst, maar ook zorg en liefde spreken uit dit verhaal. Waar vinden wij ons thuis, bij God en bij de mensen?

Lezingen van de zondag:
Sirach 3, 2-6,12-14
Ps 128
Kolossenzen 3, 12-21
Matteüs 2, 13-15, 19-23

10.00 uur - Eucharistieviering
Voorganger: Pater Luis Weel

2020


Zondag 5 januari, Openbaring des Heren

Na de herders uit het veld melden zich nu de wijzen uit het Oosten bij de stal in Bethlehem. Ze mogen meer geletterd zijn dan de herders, maar ze zijn toch wel vreemd volk. Afkomstig “uit zo’n verre land”volgen zij de ster in de nacht en de stem van hun hart. Zij worden gedreven door het verlangen om getuigen te zijn van het heil van Godswege, het heil dat bestemd is voor heel de bewoonde wereld. De liefde van God overstijgt de grenzen van volkeren, rassen en talen. Een open uitnodiging voor wie het maar wil horen! Wijs is de mens die er zich voor open stelt en die er gehoor aan wil geven.

Lezingen van de zondag:
Jesaja 60,1-6
Ps72
Efeze 3, 2-3a,5-6
Matteüs 2, 1-12

10.00 uur - Communieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorgangers: Diaken Jack Noë en Ide van der Wijk

Na afloop gelegenheid om elkaar Nieuwjaar te wensen bij het genot van een drankje


Zondag 12 Januari, Doop van de Heer

De feestdagen rond Kerst en Oud en Nieuw zijn voorbij. We zitten midden in januari. Velen vinden dit een akelige, lange en saaie maand. Het is winter, het is kil en koud, het is donker. Dagenlang kan het grijs zijn door een onafgebroken wolkendek dat zich over ons uitstrekt, om somber en depressief van te worden. maar wat een wonder als de wolken ineens openbreken en de zon gaat schijnen. Dan zie je iedereen opleven! Vandaag gaat ook de hemel open, we vieren het feest van de Doop van onze Heer. Jezus wordt door Johannes gedoopt en vanuit de hemel klinkt een stem, een stem die klinkt als muziek in de oren!

Lezingen van de zondag:
Jesaja 42, 1-4,6-7
Ps 29
Handelingen 10, 34-38
Matteüs 3, 13-17

10.00 uur - Communieviering
Voorgangers: Ide van der Wijk en Wim de Koning

Zondag 19 Januari, Bidweek voor de eenheid

Je roeping ontdekken, je opdracht en bestemming op het spoor komen. Daarover gaat het vandaag. We zien hoe Johannes de doper Jezus aanwijst als Lam Gods, als Zoon van God. Dat klinkt nogal intimiderend, dunkt me. Zoiets zal je maar gezegd worden! Het brengt ons bij de vraag: wat herken ik als mijn opdracht, mijn bestemming als mens, als christen, in mijn beroep, in de verschillende rollen die op me afkomen? Laten we luisteren naar wat de Schrift ons zegt, in verwachting dat Gods Geest ons helderheid verschaft.

Lezingen van de zondag:
Jesaja 49, 3, 5-6
Ps 40
1 Korinten 1, 1-3
Johannes 1, 29-34

10.00 uur - Oecumenische Viering in de Vermaning, Den Ilp 3
Voorganger: Ide van der Wijk

Zondag 26 Januari, 3e zondag door het jaar

Kom, volg mij!” dat hoorden de vissers Jezus zeggen aan het meer van Galilea. En de vissers lieten hun netten in de steek en volgden Hem. Het staat er zo eenvoudig, maar was het dat ook? Zo makkelijk is het toch niet: alles achterlaten en iemand achterna gaan? Hoe doe je dat eigenlijk: in beweging komen, Jezus volgen? Misschien door te luisteren naar de stem van je hart en gehoor te geven aan wat Hij ons zegt. Zouden we zo niet de inspiratie en de kracht krijgen om in beweging te komen en met Jezus mee te gaan?

Lezingen van de zondag:
Jesaja 8, 23b – 9, 3
Ps 27
1 Korinten 1, 10-13,17
Matteüs 4, 12-23

10.00 uur - Eucharistieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorganger: Pater Luis Weel

Zondag 2 februari, Opdracht van de Heer

Velen worden in onze haastige wereld in beslag genomen door internet, mobiele telefoon, sociale media en volle agenda’s. en wij, wij komen op zondag bijelkaar in een ruimte waar stilte en rust heerst. We zoeken een moment van rust in onze o zo overvolle week. Is het alleen rust dat we hier zoeken? Als dat zo is, kunnen we net zo goed een stevige wandeling in de natuur maken en ons laten betoveren door de dieren en planten van Gods schepping. Of is hier, in deze kerk, toch meer te vinden dan alleen rust: gebeden, woorden en verhalen waarin God tot ons spreekt? Is het zijn stem die we willen horen?

Lezingen van de zondag:
Maleachi 3, 1-4
Ps 24
Hebreen 2, 14-18
Lucas 2, 22-40

10.00 uur - Communieviering
Voorganger: Diaken Jack Noë

Zondag 9 februari, 5e zondag door het jaar

Als we worden geconfronteerd met groot leed en verdriet bij anderen, is onze eerste reflex om woorden van troost en bemoediging te spreken. Toch kunnen we daarmee de plank misslaan. Het beste en misschien wel het enige wat je kunt doen is zwijgzaam nabij en aanwezig te zijn. De ander zit zo diep in de put dat meer er niet in zit. Je kunt van haar of hem niet vergen om het lichtpunt aan de horizon te zien, dat jij wel ziet en waarvan je zo graag zou getuigen. Dit roept een spanning op: enerzijds ben je geraakt door medeleven, anderzijds wil je woorden spreken van hoop. Jezus en de apostelen zoeken steeds hun weg in deze spanning. Misschien wijzen ze ook aan ons een richting.

Lezingen van de zondag:
Jesaja 58, 7-10
Ps 112
1 Korinten 2, 1-5
Matteüs 5, 13-17

10.00 uur - Eucharistieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorganger: Pater Luis Weel

Bronnen teksten vieringen:
Missaal van de Benedictijnen van de St Andriesabdij en de Norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo.

 

Pastoor Hoedemaker

Pastoor:
Marcelo Salão Rocha
Rechtestraat 162
1483 BH De Rijp
Tel. 0299-671456 mobiel 06-55727413  e-mailmarcelaonl@gmail.com

Jack Noe

Diaken:
Jack NM Noë
Gerard den Brabanderhof 113 1628 WE Hoorn
Telefoon: 06-51709000