De Schaaskooi
Banner
| Home | Over ons | Contact | Bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieringen


Zaterdag 2 november, Allerzielen

"Leven in God”
Na het feest van Allerheiligen de gedachtenis van Allerzielen, van “alle zielen”, dus van allen die ons in geloof zijn voorafgegaan en nu “in de hemel” zijn. In een samenleving waar de begrippen hemel en hiernamaals verdampt zijn, belijden wij als kerkgemeenschap een “verder aan de dood”. We mogen, God zij dank, aansluiten bij dat diepgewortelde oergevoel dat de dood duisternis oproept, dat licht leven betekent. Vandaar de reactie om kaarsjes aan te steken bij rampen, om bloemen neer te leggen, om bijeen te komen en elkaar moed in te zingen. Allerzielen: alom verstaanbaar, en tegelijkertijd een vertrekpunt voor een geloof in een leven verder dan de dood.

Lezingen van Allerzielen:
Jesaja 25, 6a. 7-9
Ps 23
Apokalyps 21, 1-5a.6b-7
Lucas 23, 44-46.50.52-53; 24, 1-6a

19.30 uur - Communieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorgangers: Diaken Jack Noë en Ide van der Wijk

 

Zondag 3 november, 31e zondag door het jaar

"Vandaag kom Ik bij jou!”
We zijn gewend om zelf op zoek te gaan, onze eigen weg uit te stippelen, zelf te bepalen hoe ons leven er uit ziet. Deze instelling levert niet altijd geluk op. Vruchtbaarder is het samenspel met anderen geholpen door een visie, geholpen door de liefde van Boven. Wat gebeurt er wanneer plotseling iemand bij je komt en je uit je comfortzone haalt? Dat gebeurt bij Zacheüs: Jezus staat onder zijn boom en nodigt zichzelf uit. Confronterend. Je moet dan in een “split second” je toevertrouwen aan degene die je nodigt.

Lezingen van de zondag:
Wijsheid 11, 23- 12,2
Ps 145
2 Tessalonicenzen 1, 11– 2,2
Lucas 19, 1-10

10.00 uur - Eucharistieviering
Voorganger: Kapelaan Mariusz Momot

Zaterdag 2 november, Allerzielen

"Leven in God”
Na het feest van Allerheiligen de gedachtenis van Allerzielen, van “alle zielen”, dus van allen die ons in geloof zijn voorafgegaan en nu “in de hemel” zijn. In een samenleving waar de begrippen hemel en hiernamaals verdampt zijn, belijden wij als kerkgemeenschap een “verder aan de dood”. We mogen, God zij dank, aansluiten bij dat diepgewortelde oergevoel dat de dood duisternis oproept, dat licht leven betekent. Vandaar de reactie om kaarsjes aan te steken bij rampen, om bloemen neer te leggen, om bijeen te komen en elkaar moed in te zingen. Allerzielen: alom verstaanbaar, en tegelijkertijd een vertrekpunt voor een geloof in een leven verder dan de dood.

Lezingen van Allerzielen:
Jesaja 25, 6a. 7-9
Ps 23
Apokalyps 21, 1-5a.6b-7
Lucas 23, 44-46.50.52-53; 24, 1-6a

19.30 uur - Communieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorgangers: Diaken Jack Noë en Ide van der Wijk

 

Zondag 3 november, 31e zondag door het jaar

"Vandaag kom Ik bij jou!”
We zijn gewend om zelf op zoek te gaan, onze eigen weg uit te stippelen, zelf te bepalen hoe ons leven er uit ziet. Deze instelling levert niet altijd geluk op. Vruchtbaarder is het samenspel met anderen geholpen door een visie, geholpen door de liefde van Boven. Wat gebeurt er wanneer plotseling iemand bij je komt en je uit je comfortzone haalt? Dat gebeurt bij Zacheüs: Jezus staat onder zijn boom en nodigt zichzelf uit. Confronterend. Je moet dan in een “split second” je toevertrouwen aan degene die je nodigt.

Lezingen van de zondag:
Wijsheid 11, 23- 12,2
Ps 145
2 Tessalonicenzen 1, 11– 2,2
Lucas 19, 1-10

10.00 uur - Eucharistieviering
Voorganger: Kapelaan Mariusz Momot

Zondag 10 november, 32e zondag door het jaar

"Voor Hem zijn allen levend”
Stilstaan bij “dood en leven; de maand november staat hier niet los van. De natuur helpt een handje mee. En na de dood? Wat is er dan nog? Of; wie is er dan nog? Geen gemakkelijke vraag in een tijd waarin “leven na de dood” in lastig vaarwater is gekomen. Geen andere weg dan de weg van de liefde, de weg van betrokkenheid op elkaar, ook na de dood. Want liefde is leven. Zou liefde dan niet ook ná de dood blijven bestaan. Zou Hij, die de bron van liefde en leven is, zijn gelofte dan niet gestand doen?

Lezingen van de zondag:
2 Makkabeeën 7, 1-2. 9-14
Ps 17
2 Tessalonicenzen 2, 16 –3,5
Lucas 20, 27-38

10.00 uur - Oecumenische Viering
Voorganger: Ds. Truus de Boer
Liturgie: werkgroep voorbereiden Oecumenische Diensten

 

Zondag 17 november, 33e zondag door het jaar
Werelddag van de armen

"Opstaan door gerechtigheid”
Wanneer komt de Dag, de dag van gerechtigheid? De dag waarop recht gedaan wordt aan ieder en dan met een voorliefde voor de armen? Wanneer zal eindelijk dat Rijk van God geheel en al op deze aarde werkelijkheid worden? Alleen mensen die waakzaam zijn en de kleinste signalen oppikken, zullen de “kunstenaar”zijn van deze nieuwe wereld. Gods wereld.

Lezingen van de zondag:
Maleachi 3, 19-20a
Ps 98
2 Tessalonicenzen 3, 7-12
Lucas 21, 5-19

10.00 uur - Eucharistieviering m.m.v “Het Goede Herderkoor”
Voorganger: Pastoor Marcello

Zondag 24 november, Christus, Koning van het heelal

"Met Mij zijn”
Het feest van Christus koning van het heelal werd ingesteld in 1925 door paus Pius X1 bij het 16e eeuwfeest van het Concilie van Nicea. Vóór het 2e Vaticaans Concilie werd Christus Koning gevierd op de laatste zondag van oktober, en sinds Vaticanum II op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Centraal staat het koningschap van Jezus, die op een geheel andere manier koning is dan wereldse heersers dat zijn. Zijn Rijk en zijn koningschap zijn van een andere orde. De lezingen van vandaag laten ons dat zien in diverse beelden.

Lezingen van de zondag:
2 Samuël 5, 1-3
Ps 122
Kolossenzen 1, 12-20
Lucas 23, 35-43

10.00 uur - Communieviering m.m.v. Ars Musica
Voorganger: Diaken Jack Noë

 

Zondag 1 december, 1e zondag van de advent

"God wijst de weg”
Op de eerste zondag van de Advent keren we ons naar het komende feest van Kerstmis: Gods Zoon komt in onze wereld. God wordt mens. In welke wereld geschiedt dit? Een tumultueuze wereld, een samenleving met forse tegenstellingen. En daarom herkennen we enkele aspecten die ook op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, het feest van Christus Koning, naar voren komen. Het thema van kiezen en gekozen worden wordt nu gericht op de komst van de Heer en onze voorbereiding hierop. Daarom de oproep: weest waakzaam, wordt wakker. Richt je op wat komen gaat, richt je op de Komende.

Lezingen van de zondag:
Jesaja 2, 1-5
Ps 122
Romeinen 13, 11-14
Matteus 24, 37-44

10.00 uur - Eucharistieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorganger: Kapelaan Mariusz Momot

Zondag 8 december, 2e zondag van de advent

"Keer je om ( en vergeet je eigen gelijk)”
Op de 2e zondag van de Advent wordt ieder jaar de persoon van Johannes de Doper gepresenteerd. Hij is de voorloper van de Heer, de wegbereider. De thematiek van de woestijn roept verschillende beelden op: de woestijn bij de Jordaan waar Johannes de Doper mensen tot een doopsel van bekering nodigt, maar de Jordaan verwijst ook naar de doortocht van het volk geleid door Jozua na een tocht van veertig jaar door de woestijn. Het volk dat uit de ballingschap bevrijd, het Beloofde Land intrekt. Johannes de Doper roept deze thematieken op. En wij kijken uit naar Hem die ons vrij zal maken van alles wat ons in ballingschap houdt.

Lezingen van de zondag:
Jesaja 11, 1-10
Ps 72
Romeinen 15, 4-9
Matteus 3, 1-12

10.00 uur - Communieviering
Voorganger: Diaken Jack Noë

Deze viering zal in het teken staan van onze Adventsactie.

Zondag 15 december, 3e zondag van de advent

"Verlangen naar betere tijden”
Wij leven toe naar Kerstmis. Wie verwachten we? Wat zal hij teweeg brengen? Op de 3e zondag van de Advent wordt beschreven wat de Christus zal brengen als Hij eenmaal zijn zending volbrengt. Het bevrijdend werken van de Messias wordt beschreven nog voordat Hij geboren is, want dat vieren we op het komende Kerstfeest. Het is de paradox van de liturgie. Zo weten we waar we naar mogen verlangen. Het is geen blanco perspectief, maar een concrete boodschap die we nog wel helemaal zelf waar moeten maken.

Lezingen van de zondag:
Jesaja 35, 1-6a, 10
Ps 146
Jacobus 5, 7-10
Matteus 11, 2-11

10.00 uur - Communieviering m.m.v “Het Goede Herderkoor”
Voorgangers: Wim de Koning en Ide van der Wijk

Zondag 22 december, 4e zondag van de advent

"Reddende engel”
Op de 4e zondag van de advent richt de Traditie zich op Maria, zij die binnenkort de moeder van Gods Zoon zal worden. Het is ook een intiem gebeuren: een hoogzwangere Maria die wacht op het ogenblik waarop zij het Kind ter wereld zal brengen. Maar het zijn niet zomaar verhalen: steeds dragen deze verhalen een Bijbelse boodschap. God-met-ons is op komst: Hij komt ons bevrijden. Maar wel door mensen heen: Maria en Jozef. God komt binnen in onze mensenwereld.

Lezingen van de zondag:
Jesaja 7, 10-14
Ps 24
Romeinen 1, 1-7
Matteus 1, 18-24

10.00 uur - Communieviering
Voorganger: Diaken Jack Noë


Bronnen teksten vieringen:
Missaal van de Benedictijnen van de St Andriesabdij en de Norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo.


Bronnen teksten vieringen:
Missaal van de Benedictijnen van de St Andriesabdij en de Norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo.

Pastoor Hoedemaker

Pastoor:
Marcelo Salão Rocha
Rechtestraat 162
1483 BH De Rijp
Tel. 0299-671456 mobiel 06-55727413  e-mailmarcelaonl@gmail.com

Jack Noe

Diaken:
Jack NM Noë
Gerard den Brabanderhof 113 1628 WE Hoorn
Telefoon: 06-51709000