De Schaaskooi
Banner
| Home | Over ons | Contact | Bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieringen

Zondag 29 september, 26e zondag door het jaar

"Grijp het eeuwige leven”
Het is elke week weer een feest als we zondag vieren als dag van de Heer, dag van de verrijzenis. We mogen deelnemen aan de maaltijd van de Heer en zo vooruit proeven van het bruiloftsmaal van het Lam Gods en het eeuwige leven. Daar past ook een bepaalde manier van leven bij: streven naar gerechtigheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid.

Lezingen van de zondag:
Amos 6, 1a.4-7
Ps 146
1 Timoteus 6, 11-16
Lucas 16, 19-31

10.00 uur - Eucharistieviering m.m.v “Het Goede Herderkoor”
Voorganger: Pastoor Marcelo Salão Rocha

Zondag 6 oktober, 27e zondag door het jaar
“wereldmissiedag voor kinderen”

"Trouw geloof”
Geloof: moeten we niet eerder spreken van “geloven” , een werkwoord? Geloof ligt niet vast “in beton gegoten”. Paus Franciscus spreekt van “wortels” tegen over “ankers”. “Ankers” houden je vast, er is geen beweging meer in te krijgen. “wortels”zorgen voor groei, voor organische ontwikkeling. Trouw in geloof betekent dat in de veranderende omstandigheden van het bestaan je telkens weer de juiste koers vaart, reagerend op de ontwikkelingen in de samenleving. De juiste koers: de ander zien en erkennen als mede-kind van god samen verantwoordelijk voor de groei van Gods Rijk.

Lezingen van de zondag:
Habakuk 1, 2-3; 2, 2-4
Ps 95
2 Timoteüs 1, 6-9.13-14
Lucas 17, 5-10

10.00 uur - Communieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorganger: Diaken Jack Noë

Zondag 13 oktober, 28e zondag door het jaar

"Gered door geloof”
Echt geloof wekt op tot dankbaarheid. Geloof is namelijk gericht op de ander, niet louter op God, de medemens hoort er onlosmakelijk bij. Zonder medemens geen christelijk geloof. Vaak is het via de ander dat wij groeien in geloof. Een “vreemde”, een “heiden”, komt tot geloof van een dienstmeisje. Een Samaritaan, ook iemand, hoe verwant ook, die buiten het Joodse volk stond, erkent zijn redding en dankt. De Ander die hem heeft genezen wekt op om steeds op de ander gericht te staan, in dankbaarheid.

Lezingen van de zondag:
2 Koningen 5, 14-17
Ps 98
2 Timoteüs 2, 8-13
Lucas 17, 11-19

10.00 uur - Eucharistieviering
Voorganger: Kapelaan Mariusz Momot

Zondag 20 oktober, Wereldmissiedag

"Recht verschaffen”
Om “recht te verschaffen”zijn heel wat missionarissen uitgetrokken. Nog steeds, hoewel de bestemmingen aan het veranderen zijn. Nederland als “missieland”? het kenmerk van een missionaris is dat het een man, een vrouw, is die zowel bidt als werkt. Het engagement om met anderen de Blijde boodschap te delen, moet komen vanuit een diep geworteld en beleefd geloof. Echt recht wordt pas verschaft wanneer de focus gedurig wordt onderhouden in gebed waardoor ook de actie gericht blijft op wat opbouwt in Gods ogen.


Lezingen van de zondag:
Exodus 17, 8-13
Ps 121’
2 Timoteüs 3, 14 – 4,2
Lucas 18, 1-8

10.00 uur - Eucharistieviering m.m.v “Het Goede Herderkoor”
Voorganger: Pastoor Marcelo Salão Rocha

Zondag 27 oktober, 30e zondag door het jaar

"God, wees mij genadig”
Bidden heeft woorden nodig, maar bidden is meer dan woorden. Gebed wordt gebaard vanuit het hart dat zich ontvankelijk opstelt voor het grote mysterie van god, zich opent voor Gods liefde. Zelfs een contact tussen de bidder en God al. In het gemeenschappelijke gebed zullen meer worden en gebaren gebruikt worden om mensen te voeden in hun gezamenlijk vieren van de liturgie. En toch: “God, wees mij genadig”is al voldoende.

Lezingen van de zondag:
Sirach 35, 12-14.16-18
Ps 34
2 Timoteüs 4, 6-8.16-18
Lucas 18, 9-14

10.00 uur - Communieviering
Voorgangers: Ide van der Wijk en Wim de Koning

Zaterdag 2 november, Allerzielen

"Leven in God”
Na het feest van Allerheiligen de gedachtenis van Allerzielen, van “alle zielen”, dus van allen die ons in geloof zijn voorafgegaan en nu “in de hemel” zijn. In een samenleving waar de begrippen hemel en hiernamaals verdampt zijn, belijden wij als kerkgemeenschap een “verder aan de dood”. We mogen, God zij dank, aansluiten bij dat diepgewortelde oergevoel dat de dood duisternis oproept, dat licht leven betekent. Vandaar de reactie om kaarsjes aan te steken bij rampen, om bloemen neer te leggen, om bijeen te komen en elkaar moed in te zingen. Allerzielen: alom verstaanbaar, en tegelijkertijd een vertrekpunt voor een geloof in een leven verder dan de dood.

Lezingen van Allerzielen:
Jesaja 25, 6a. 7-9
Ps 23
Apokalyps 21, 1-5a.6b-7
Lucas 23, 44-46.50.52-53; 24, 1-6a

19.30 uur - Communieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorgangers: Diaken Jack Noë en Ide van der Wijk

 

Zondag 3 november, 31e zondag door het jaar

"Vandaag kom Ik bij jou!”
We zijn gewend om zelf op zoek te gaan, onze eigen weg uit te stippelen, zelf te bepalen hoe ons leven er uit ziet. Deze instelling levert niet altijd geluk op. Vruchtbaarder is het samenspel met anderen geholpen door een visie, geholpen door de liefde van Boven. Wat gebeurt er wanneer plotseling iemand bij je komt en je uit je comfortzone haalt? Dat gebeurt bij Zacheüs: Jezus staat onder zijn boom en nodigt zichzelf uit. Confronterend. Je moet dan in een “split second” je toevertrouwen aan degene die je nodigt.

Lezingen van de zondag:
Wijsheid 11, 23- 12,2
Ps 145
2 Tessalonicenzen 1, 11– 2,2
Lucas 19, 1-10

10.00 uur - Eucharistieviering
Voorganger: Kapelaan Mariusz Momot

Bronnen teksten vieringen:
Missaal van de Benedictijnen van de St Andriesabdij en de Norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo.

Pastoor Hoedemaker

Pastoor:
Marcelo Salão Rocha
Rechtestraat 162
1483 BH De Rijp
Tel. 0299-671456 mobiel 06-55727413  e-mailmarcelaonl@gmail.com

Jack Noe

Diaken:
Jack NM Noë
Gerard den Brabanderhof 113 1628 WE Hoorn
Telefoon: 06-51709000